Baca Sajak Di Handap! Rahmat M. Sas. Karana Priangan Mojang Lenjang Nu Hideung Santen Diaping Srangéngé Ti Enjing Dugi Ka Sonten Upami Wengi Dipépéndé Bulan Ngempur Jungjunan Upami Dugi Ka Puput Umur Kurebkeun Kuring Dina Pangkonan (dicutat Tina Tepung Di Bandung) Kecap Kurebkeun Dina Sajak Di Luhur Saharti Jeung?

Baca sajak di handap! Rahmat M. Sas. Karana Priangan Mojang lenjang nu hideung santen Diaping srangéngé ti enjing dugi ka sonten Upami wengi dipépéndé bulan ngempur Jungjunan Upami dugi ka puput umur Kurebkeun kuring dina pangkonan (dicutat tina Tepung di Bandung) Kecap kurebkeun dina sajak di luhur saharti jeung?

  1. kuburkeun
  2. écagkeun
  3. pelakkeun
  4. asupkeun
  5. diukkeun

Jawaban yang benar adalah: A. kuburkeun.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca sajak di handap! rahmat m. sas. karana priangan mojang lenjang nu hideung santen diaping srangéngé ti enjing dugi ka sonten upami wengi dipépéndé bulan ngempur jungjunan upami dugi ka puput umur kurebkeun kuring dina pangkonan (dicutat tina tepung di bandung) kecap kurebkeun dina sajak di luhur saharti jeung kuburkeun.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. kuburkeun adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. écagkeun adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. pelakkeun adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. asupkeun adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. diukkeun adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. kuburkeun.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.