Raden Dhestarastha Iku Putrane Begawan Abiyasa. Kagungan Adhi Loro Aran Raden Pandu Dewanata Lan Raden Yamawidura. Raden Destarastra Krama Karo Dewi Gendari. Kagungan Putra Cacahe Status, Ing Antarane Duryudana, Dursasana, Dursilawati, Durmuka, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Kartamarma Lan Isih Akeh Meneh. Gandheng Cacah Status Mula Diarani Sata Kurawa. Bala Kurawa Iku Racake Duwe Watak Dengki, Srei, Jail, Methakil, Daksiya Sapadha-padha. Sing Diagungake Tumindak Dursila. Gandheng Raden Destarastra Iku Wuta Sing Dadi Ratu Ana Astina Raden Pandudewanata. Sing Ora Kalebu Watake Kurawa, Yaiku?

Raden Dhestarastha iku putrane Begawan Abiyasa. Kagungan adhi loro aran Raden Pandu Dewanata lan Raden Yamawidura. Raden Destarastra krama karo Dewi Gendari. Kagungan putra cacahe status, ing antarane Duryudana, Dursasana, Dursilawati, Durmuka, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Kartamarma lan isih akeh meneh. Gandheng cacah status mula diarani Sata Kurawa. Bala Kurawa iku racake duwe watak dengki, srei, jail, methakil, daksiya sapadha-padha. Sing diagungake tumindak dursila. Gandheng Raden Destarastra iku wuta sing dadi ratu ana Astina Raden Pandudewanata. Sing ora kalebu watake Kurawa, yaiku?

  1. Sabar, seneng tetulung
  2. dengki, srei
  3. jail, methakil
  4. daksiya marang sasama
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Sabar, seneng tetulung.

Dilansir dari Ensiklopedia, raden dhestarastha iku putrane begawan abiyasa. kagungan adhi loro aran raden pandu dewanata lan raden yamawidura. raden destarastra krama karo dewi gendari. kagungan putra cacahe status, ing antarane duryudana, dursasana, dursilawati, durmuka, durmagati, citraksa, citraksi, kartamarma lan isih akeh meneh. gandheng cacah status mula diarani sata kurawa. bala kurawa iku racake duwe watak dengki, srei, jail, methakil, daksiya sapadha-padha. sing diagungake tumindak dursila. gandheng raden destarastra iku wuta sing dadi ratu ana astina raden pandudewanata. sing ora kalebu watake kurawa, yaiku Sabar, seneng tetulung.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Sabar, seneng tetulung adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. dengki, srei adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. jail, methakil adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. daksiya marang sasama adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Sabar, seneng tetulung.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.