Suku Asmat Dan Suku Dani Berasal Dari Provinsi?

Suku Asmat dan Suku Dani berasal dari provinsi?

  1. Kalimantan
  2. Sulawesi
  3. Jawa
  4. Papua
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: D. Papua.

Dilansir dari Ensiklopedia, suku asmat dan suku dani berasal dari provinsi Papua.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Kalimantan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Sulawesi adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. Jawa adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban D. Papua adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah D. Papua.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Lihat juga :  Baca sing gemet téks wawancara di handap! Akmal : “Assalamualaikum, Pa, damang? ” Pak Hasan : “Waalaikumussalam, pangéstu, alhamdulillah.” Akmal : “ Nepangkeun wasta pun Akmal. Punten pami jenengan Bapa saha?” Pak Hasan : “ Mangga, abdi Pa Hasan.” Akmal : “ ………” Pak Hasan : “Seueur aturan lalu lintas mah, contona waé upami Ujang naék motor, kedah nganggo hélem, gaduh Surat Izin Mengemudi (SIM), kedah taat kana rambu-rambu lalu lintas, jeung sajabana. Akmal : “Aya sanksi atanapi henteu upama urang ngarumpak éta aturan?” Pak Hasan : “Tangtu waé aya, upamina kanggo pengendara motor teu gaduh SIM, bakal kena tilang sareng pidana kurungan sakirang-kirangna 4 bulan, atanapi denda sajuta rupiah.” Kalimah anu luyu pikeun ngalengkepan wawancara di luhur nyaéta?